کد خبر 131338

سید جواد ساداتی، وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال زراعی جدید تولید در دیم زار‌ها به ۵.۲ میلیون هکتار در ۱۸ استان کشور می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سید جواد ساداتی می گوید: طرح شصت و دومین ستار ملی طرح جهش تولید در دیمزار‌های کشور مورد تاکید مقام‌معظم رهبری است چرا که توسعه دیم زار‌ها در کاهش وابستگی به واردات و خودکفایی نقش بسزایی دارد.

به گفته او، از ۲ سال گذشته طرح دیم زار‌ها ابتدا در ۵ استان در سطح محدود شروع شد و سال گذشته به ۲.۶ میلیون هکتار در ۱۵ استان رسید. در سال زراعی جدید طرح دیم زار‌ها به ۵.۲ میلیون هکتار در ۱۸ استان کشور برسد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در دنیا دیم زار‌ها نقش عمده‌ای در تولید دارد، اما در کشور ما به سبب غفلت در این حوزه ۱۰ درصد تولید به دیم زار‌ها بر می‌گردد، این درحالی است که در حوزه تولید بواسطه چالش امنیت غذایی در دنیا اهمیت بسزایی دارد.

بنابر آمار در حهان حدود ۸۰ درصد اداضی در شرایط بدون آبیاری کشت و ۶۰ درصد تولیدات از این اراضی حاصل می‌شود، درحالیکه در ایران حدود ۵۰ درصد سطوح کشت دیم و سهم آن در تولید ۱۰ درصد است که وزارت جهاد با همراهی ستاد فرمان در نظر دارد سطح ان را به متوسط ۲ تن در دنیا برسد.

ارسال نظر

تازه ها