کد خبر 129780

وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۰ جمعاً ۵۴ هزار و ۲۵۵ تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام‌ها بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری کشتار دام در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند ۱۴۰۰ نشان می‌دهد گوشت گاو و گوساله با ۲۸هزار و ۵۴۸ تن، ۵٢.٦ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. همچنین گوشت گوسفند و بره با ۲۱ هزار و ۶۳۶ تن،  بز و بزغاله با ۲۹٩٨ تن و سایر انواع دام با ۱٠٧٣ تن، به‌ترتیب ۳٩.٩ درصد، ۵.۵ درصد و ۲.۰ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش ۱۱ درصدی عرضه گوشت قرمز نسبت به سال قبل

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۰ با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده افزایش ١١ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ برای گوسفند و بره ٢۲ درصد، برای بز و بزغاله ٠.١ درصد، برای گاو و گوساله ٥ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ١٤ درصد افزایش داشته و برای شتر و بچه‌شتر ٦ درصد کاهش داشته است.

افزایش ۶ درصدی عرضه گوشت نسبت به بهمن ماه

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل (بهمن) در حدود ٦ درصد افزایش داشته است.

منبع: ایسنا 

ارسال نظر

تازه ها