کد خبر 129663

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در نامه ای نوشت: حسب دستور مقام عالی وزارت و در اجرای تبصره 2 ماده 117 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میزان افزایش قیمت خدمات مهندسی در همه رشته‌ها در سال 1401 حداکثر 30 درصد نسبت به قیمت خدمات مهندسی سال 1400 تعیین شده که بدینوسیله جهت اقدام لازم ابلاغ می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای به مدیران راه و شهرسازی استان‌ها مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت خدمات مهندسی را ابلاغ کرد.

در نامه مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان آمده است؛

حسب دستور مقام عالی وزارت و در اجرای تبصره 2 ماده 117 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میزان افزایش قیمت خدمات مهندسی در همه رشته‌ها در سال 1401 حداکثر 30 درصد نسبت به قیمت خدمات مهندسی سال 1400 تعیین شده که بدینوسیله جهت اقدام لازم ابلاغ می‌شود.

بر این اساس تشریفات مقرر در بندهای 3-17 و 6-17 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری،) در سال 1401 برای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان موضوعیت نخواهد داشت و هیئت‌های 4 نفره استان‌ها و 5 نفره استان تهران در سال جاری مجوز و اختیاری برای اعمال درصدهای تعیین شده در بندهای مذکور نخواهند داشت.

 بر این اساس مقتضی است مدیران راه و شهرسازی استان‌ها ضمن نظارت مستمر و موثر بر حسن اجرای دستور مقام عالی وزارت،‌اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اقدامات بعدی به این دفتر گزارش شود.

ارسال نظر

تازه ها