کد خبر 129616

پس از افزایش نرخ آرد صنعتی، قیمت های جدید ماکارونی به کارخانه ها ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید ، پس از افزایش قیمت آرد صنعتی قیمت جدید انواع ماکارونی را اعلام کرد.

در این نامه خطاب به معاون صنایع عمومی وزارت صمت آمده است:

باتوجه به اعلام نرخ گندم بخش صنف و صنعت مورخ 28 فروردین وزارت جهاد کشاورزی و تعیین نرخ آرد و تصویب آن در جلسه 6 اردیبهشت کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مکاتبات متعدد انجمن های کارخانجات ماکارونی، پیرامون درخواست افزایش هزینه های مرتبط از قبیل دستمزد، کرایه حمل، بسته بندی و غیره و با لحاظ آرد 27 درصد سبوس گیری شده و طرح موضوع در جلسه مورخ 10 اردیبهشت ستاد تنظیم بازار و طرح مجدد موضوع در جلسه 11 اردیبهشت ستاد مذکور به ریاست معاون اول رئیس جمهور حداکثر قیمت مصرف کننده انواع ماکارونی رشته ای ساده بالحاظ مالیات بر ارزش افزوده به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

قیمت های جدید ماکارونی واحد ریال

شرح 500 گرمی 700 گرمی 100 گرمی
قیمت مصرف کننده انواع ماکارونی رشته ای ساده 170000 240000 340000

بدیهی است قیمت سایر احجام باید به تناسب عملیاتی گردیده و در خصوص سایر محصولات تولیدی مطابق ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها اقدام گردد باتوجه به مراتب شرح فوق لطفا دستور فرمایید موضوع به کارخانجات، تشکل ها و سایر دستگاه های متولی ابلاغ و نتیجه به این سازمان متعکس گردد.

ارسال نظر

تازه ها