کد خبر 129571

ادارات کل غله و خدمات بازرگانی در استان ها به انجمن کارخانه های تولید آرد، اعلام کرده اند که گندم را با نرخ جدید کیلویی 12 هزار تو مان خریداری کنند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ادارات کل غله و خدمات بازرگانی در استان ها طی نامه ای به انجمن کارخانه های تولید آرد، اعلام کرده اند که گندم را با نرخ جدید کیلویی 12 هزار تو مان خریداری و در خصوص بارگذاری قیمت آرد با ادارات غلات هماهنگی داشته باشند.

14010212000199_Test_NewPhotoFree

ارسال نظر

تازه ها