کد خبر 129526

در حال حاضر حدود ۵۳ درصد ظرفیت مخازن سدها پر و ۴۷ درصد این ظرفیت خالی است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 220روز از سال آبی، تا 10 اردیبهشت سال آبی 1401-1400 میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 26.57 میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 10 درصد کاهش نشان می‌دهد.

با وجود 26 میلیارد و 570 میلیون مترمکعب ذخیره آب در مخازن سدهای کشور، در حال حاضر حدود 53 درصد ظرفیت مخازن سدها پر و 47 درصد این ظرفیت خالی است.

فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اظهار کرد: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری 22.42 میلیاردمترمکعب رسیده است که کاهشی معادل 2 درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته دارد.

وی افزود: میزان پرشدگی سدهای استان تهران، سد زاینده‌رود در استان اصفهان، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود 28 درصد، 30 درصد، 58 درصد و 74 درصد است.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی کشور و وضعیت ذخایر منابع آبی، رعایت الگوی بهینه مصرف در بخش‌های مختلف مصرف ضروری است./تسنیم

ارسال نظر

تازه ها