کد خبر 128737

بررسی‌ها از وضعیت ارقام واقعی و دریافتی اظهار شده توسط اتاق بازرگانی ایران از درآمد ۴ در هزار تعداد ۴۰ شرکت بزرگ طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد یک اختلاف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بین ارقام اظهارشده در سامانه اتاق بازرگانی و محاسبات از سهم ۴ در هزار شرکت‌ها وجود دارد.

اتاق بازرگانی ایران موسسه‌ای غیرانتفاعی بوده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.


جالب‌تر اینکه قرار بود دریافتی اتاق ابتدا توسط وزارت اقتصاد وصول و به حساب اتاق واریز شود اما اتاقی‌ها از همان ابتدا قانون را دوره زدند و حساب‌ها را شخصی و اتاق را به تاریکخانه بخش خصوصی تبدیل کردند.


گزارش پیش رو ماحصل مدت زمان زیادی تحقیق و پژوهش از وضعیت منابع و مصارف اتاق بازرگانی ایران است.

نتایج گزارش نشان می‌دهد تفاوت‌های بسیار اساسی در منابع و مصارف اتاق بازرگانی ایران وجود دارد، به‌طوری‌که فقط در 40 شرکت دریافتی اظهارشده اتاق بازرگانی با ارقام واقعی که باید از این 40 شرکت می‌گرفت، اختلاف 1500 میلیارد تومانی دارد. برخی اعضای اتاق بازرگانی می‌گویند این اعداد مشخص نیست توسط چه کسانی دریافت شده‌اند و کجا هزینه می‌شوند.


لازم به‌ذکر است صرفا اعداد و ارقام پرداختی 4 در هزار 40 شرکت بررسی شده که 1500 میلیارد تومان اختلاف با اظهارات اتاق بازرگانی دارد، درحالی‌که تعداد شرکت‌ها ده‌ها برابر این تعداد است، همچنین در بخش 3 در هزار پرداختی تا پایان سال 1400 در کشورمان 23 هزار و 276 کارت بازرگانی فعال وجود داشته است. (آمار وزارت صمت)


عجایب بودجه اتاق بازرگانی

نکته قابل‌تامل اینکه بودجه مصوب و عملکرد اتاق بازرگانی مساله سطح اول گزارش حاضر نیست؛ اما در نوع خود جالب، و عجیب و غریب است.


برای نمونه، در بودجه مصوب سال 1399 اتاق بازرگانی برآورد می‌کند منابعش به 222 میلیاردتومان برسد اما منابع اتاق در پایان سال 1399 طبق گزارش تفریغ بودجه 428 میلیاردتومان بوده که حکایت از رشد 93درصدی نسبت به ارقام مصوب بودجه همان سال دارد.


براساس صورت مالی نیز، منابع اتاق ایران در سال 1399 بیش از 469 میلیاردتومان بوده است.
نکته جالب دیگر، اینکه در سال 1398 طبق صورت مالی، درآمد اتاق 383 میلیاردتومان، در سال 97 حدود 241 میلیاردتومان و در سال 96 حدود 283 میلیاردتومان بوده است.


در اینجا مشخص نیست اتاق بازرگانی رقم 222 میلیاردتومانی بودجه سال 1399 را از کجا می‌آورد، رقمی که حتی از درآمدهای سال 1396 اتاق نیز کمتر است.


علیرضا سلیمی عوضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در صحن علنی گفت: بحث تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی توسط تعدادی از نمایندگان مطرح شد. بعد از آن مسوول اتاق بازرگانی مسائلی را به مجلس نسبت داد که مجلس را از روند تفحص منصرف کرده یا نتیجه آن را پیشاپیش زیر سوال ببرند.


وی افزود: بودجه اتاق بازرگانی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است اما درآمد آن ها چند هزار میلیارد تومان است اما دیوان محاسبات و سایر نهادها از آن ها حساب کشی نمی کند. اتاق بازرگانی پول نجومی عجیب و غریب می گیرد و بعد که بحث تحقیق و تفحص می شود، مجلس را زیر سوال می برند.


عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: طی سال‌های اخیر با تورم‌های بالایی که وجود داشته، درآمد و سود اسمی شرکت‌ها به‌طور جالب‌توجهی طی این مدت رشد داشته است.


با بررسی های بیشتر این سوال بوجود می آید که چرا در بودجه‌ریزی اتاق بازرگانی اعداد پیشنهادی برای منابع به جای افزایش، نسبت به سال 96 روند کاهشی در پیش گرفته است. همچنین رشد 8 تا 11برابری سود غول‌های اقتصادی ایران طی سال‌های 96 تا 99 درحالی رخ داده که طبق اطلاعات صورت مالی حسابرسی‌شده، منابع اتاق بازرگانی طی این مدت 1/6برابر شده است.


اما نکته عجیب ماجرا کجاست؟

نکته قابل تامل ماجرا این است که اولا در سامانه‌های اتاق بازرگانی این قابل دسترس نبوده و خبری از این اعداد نیست اما بخش جالب و عجیب ماجرا این است که درحالی اتاق بازرگانی 124 میلیارد تومان سهم فقط از یک گروه دریافت کرده که در همان سال کل درآمد اتاق بازرگانی ایران از سهم 3 و 4 در هزار کشوری حدود 263 میلیارد و 817 میلیون تومان بوده است.


به عبارتی درآمد اتاق بازرگانی در گزارش تفریغ بودجه و صورت مالی نشان می‌دهد پرداختی گروه فولاد مبارکه در سال 99 معادل 41 درصد کل درآمد اتاق از این ردیف است.


اما از این جالب‌تر، وضعیت سال 1398 درآمدهای اتاق بازرگانی است.
طنز ماجرا اینجاست درحالی درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی از 3 در هزار، یک در هزار و 4 در هزار حدود 233 میلیارد تومان ذکر شده که در همین سال فقط گروه فولاد مبارکه اصفهان بیش از 124 میلیارد تومان به اتاق بازرگانی سهم پرداخت کرده است.


به عبارتی پرداختی‌های فولاد مبارکه اصفهان معادل 53 درصد کل درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی در همان سال 98 است.

توجه داشته باشیم طبق رتبه‌بندی هر ساله سازمان مدیریت صنعتی 500 شرکت برتر در کشور وجود دارد که اغلب آنها غول‌های تولید و صادرات ایران هستند.

برای تصور درشتی رقم پرداختی فولاد مبارکه اصفهان به اتاق بازرگانی توجه داشته باشیم.
در سال مالی 1399 طبق آمارهای سازمان مدیریت صنعتی میزان فروش 100 شرکت برتر اول کشور 2 هزار و 283 هزار میلیارد تومان و فروش فولاد مبارکه 101 هزار میلیارد تومان بوده است.

در سال 1398 نیز فروش 100 شرکت برتر اول کشور 1295 هزار میلیارد تومان و فروش فولاد مبارکه نزدیک به 51 هزار میلیارد تومان بوده است.

به عبارتی سهم فولاد مبارکه از فروش 100 شرکت برتر اول کشور در سال 1398 حدود 4 درصد و در سال 1399 حدود 4/4 درصد بوده است. شاید استدلال درستی نباشد اما 4/4 درصد از درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی از فولاد مبارکه اصفهان باشد، رقم درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی ایران به جای 264 میلیارد تومان حدود 2400 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

اما مساله فولاد مبارکه فقط به اینها ختم نمی‌شود؛ چراکه طبق اطلاعات صورت مالی گروه فولاد مبارکه اصفهان، پرداختی فولاد مبارکه در سال 97 به اتاق بازرگانی حدود 13 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده اما در سامانه اتاق بازرگانی این رقم 3 میلیارد و 131 میلیون تومان درج شده است.
طبق صورت مالی این گروه، در سال 1398 پرداختی فولاد مبارکه به اتاق بازرگانی 124 میلیارد و 46 میلیون تومان است.

اما در کمال تعجب، رقمی برای پرداختی فولاد مبارکه در سامانه درج نشده است.
در سال 1399 نیز طبق اطلاعات صورت مالی، پرداختی فولاد مبارکه به اتاق درحالی 108 میلیارد و 378 میلیون تومان درج شده که استعلام از اتاق بازرگانی نشان می‌دهد رقمی برای پرداختی فولاد مبارکه در سامانه اتاق بازرگانی درج نشده است.

سپرده 1000 میلیارد تومانی اتاق
 
مورد عجیب دیگر در عملکرد اتاق بازرگانی ایران، رشد 172 درصدی درآمد اتاق از سپرده‌های بانکی است.

درحالی که اتاق بازرگانی اول سال 99 سود سپرده‌های بانکی خودش برای همان سال 49 میلیارد و 900 میلیون تومان برآورد کرده اما عملکرد سود سپرده‌ها در سال 1399 رقم 135 میلیارد و 657 میلیون تومان بوده که حکایت از رشد 171 درصدی نسبت به رقم بودجه پیشنهادی اتاق بازرگانی دارد.

طبق گزارش تفریغ بودجه اتاق بازرگانی، از درآمد 428 میلیارد تومانی سال 1399 حدود 18 میلیارد و 269 میلیون تومان آن از فروش خدمات(کارنه تیر، رتبه‌بندی، گواهی قبولی و امضا و... )، 135 میلیارد و 657 میلیون تومان درآمد غیرعملیاتی (شامل 135 میلیارد و 507 میلیون تومان سود سپرده و 150 میلیون تومان فروش اموال) و 274 میلیارد و 314 میلیون تومان نیز درآمد عملیاتی (شامل 133 میلیارد تومان درآمد 3 در هزار، 5/11 میلیارد تومان یک در هزار فروش و 129 میلیارد و 447 میلیون نیز درآمد از 4 در هزار مالیاتی) بوده است.

اما درخصوص سپرده‌های بانکی اتاق بازرگانی ایران حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد.
برخی از اعضای اتاق بازرگانی این رقم را حدود 1000 میلیارد تومان برآورد می‌کنند. اگر بخواهیم از سود سپرده‌ها به رقم کلی سپرده‌ها برسیم، می‌توان برآورد کرد اصل سپرده‌ای که سود 135 میلیارد و 507 میلیون تومانی داده، به احتمال زیاد حول‌وحوش 900 میلیارد تومان باشد./فرهیختگان
ارسال نظر

تازه ها