کد خبر 127867

سیداحسان خاندوزی از تصویب پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تشویق ورود سرمایه و ارز از خارج به ویژه کشورهای همسایه، از طریق کاهش میزان حداقل سرمایه/سپرده و افزایش سال‌های مجوز اقامت در هیات دولت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی یکشنبه شب در توئیتی تصریح کرد: «اقتصاد قوی، از طریق فرصت‌شناسی داخلی و خارجی ممکن می‌شود که تاکنون کشور در آن ضعف جدی داشت.»

وی افزود: «خوشبختانه امروز پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تشویق ورود سرمایه و ارز از خارج به ویژه کشورهای همسایه، از طریق کاهش میزان حداقل سرمایه/سپرده و افزایش سال‌های مجوز اقامت در دولت تصویب شد.

ارسال نظر

تازه ها