کد خبر 126344

سید رو ح اله لطیفی، سخنگوی گمرک گفت: ترخیص بیش از ۲۷ میلیون و ۶۱۴ هزار تن کالای اساسی در ۱۱ ماه امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶میلیون و ۹۴ هزار تن کالا بیشتر ترخیص شده، کالای اساسی وارده به کشور ۷۵درصد وزن کل واردات به کشور و ۳۸درصد ارزش آن را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سید رو ح اله لطیفی، در خصوص واردات و ترخیص کالاهای اساسی به کشور اظهار داشت: در 11ماه امسال 27میلیون و 614هزار و 392تن انواع کالای اساسی به ارزش 17میلیارد و 532میلیون و 609هزار و 659دلاراز گمرکات کشور ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 28درصدی در وزن و 60درصدی در ارزش داشته است.

وی افزود: از این میزان کالاهای اساسی وارده 24میلیون و 28هزار و 670تن کالا به ارزش 13میلیارد و 670میلیون و 44هزار و 850دلار، کالاهای اساسیِ شامل ارز ترجیحی است که نسبت به مدت مشابه 30درصد در وزن و 77درصد در ارزش افزایش را نشان می دهد.

لطیفی در خصوص میزان  واردات کالاهای اساسی شامل ارز ترجیحی توضیح داد: 6میلیون و42هزار و 941تن گندم به ارزش دو میلیارد و 82میلیون و 446هزار و 976دلار با رشد 108درصدی در وزن و 157درصدی در ارزش،  هشت میلیون و 649هزار و 965تن ذرت  به ارزش دو میلیارد و 991میلیون و 686هزار و 315دلار و رشد 29درصدی در ارزش و کاهش 6درصدی در وزن، دو میلیون و 937هزار و 92تن جو به ارزش 873میلیون و 760هزار و 397دلار با رشد 72درصدی در وزن و 107درصدی در ارزش، دو میلیون و 249هزار و 195تن انواع دانه های روغنی به ارزش یک میلیارد و 580میلیون و 75هزار و 589دلار و و رشد 10 درصدی در وزن و 47درصدی در ارزش، یک میلیون و 869هزار و 662تن روغن خوراکی به ارزش دو میلیارد و 557میلیون و 889هزار و 500دلار، با رشد 81درصدی در وزن و 185درصدی در ارزش، دومیلیون و 259هزار و 956تن کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و 234میلیون و 20هزار و 518دلار و رشد 40درصدی در وزن و 78درصدی در ارزش و 19هزار و 889تن انواع دارو، تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی به ارزش دو میلیارد و 350میلیون و 165هزار و 555دلار و رشد 46درصدی در وزن و 58درصدی در ارزش  در این مدت از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شدند که شامل ارز ترجیحی هستند.

سخنگوی گمرک در خصوص واردات کالاهای اساسی وارده با ارز غیر ترجیحی گفت: در 11ماه سال 1400،سه میلیون و585هزار و 693تن کالای اساسی با ارز غیر ترجیحی (نیمایی و... ) به ارزش سه میلیارد و 862میلیون و 564هزار و 809دلار از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شد که 20درصد در وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.

وی افزود: برنج با یک میلیون و 358هزار و 577تن و به ارزش یک میلیارد و 157میلیون و 77هزار و 319دلار و با رشد 49درصدی در وزن و 40 درصدی در ارزش  در صدر واردات کالاهای اساسی با ارز غیر ترجیحی قرار دارد و پس از آن شکرخام  با یک میلیون و 150 هزار و 430تن به ارزش 518میلیون و 35هزار و 540دلار با رشد 13و 40 درصدی در وزن و ارزش، ماشین الات تولید کالای اساسی با 39 هزار و 190تن به ارزش 366میلیون و 821هزار و 129دلار، لاستیک سنگین با 84هزار و 15تن به ارزش 303میلیون و 692هزار و 808دلار،کودهای شیمیایی با 166هزار و 560تن و به ارزش 124میلیون و 466هزار و 945دلار،سموم شیمیایی با 9هزار و 789تن و به ارزش 91میلیون و 542هزار و 582دلارو داروهای ضروری دامی با 482تن به ارزش 50میلیون و 475هزار و 531دلار، به ترتیب  قرار دارند.

لطیفی افزود: واردات سایر کالاهای اساسی شامل ارز غیر ترجیحی، مانند حبوبات، مرغ، گوشت، تخم مرغ، چای و.... نیز 776هزار و 651تن کالا  به ارزش یک میلیارد و 251میلیون و 452هزار و 956دلار بوده که مجموع آن نسبت به مدت مشابه 12درصد رشد در وزن و 19درصد رشد در ارزش داشته است.

ارسال نظر

تازه ها