کد خبر 126119

سازمان تامین اجتماعی می‌گوید کسانی که عیدی برایشان واریز نشده است، با شماره ۱۴۲۰ تماس بگیرند و مشکل خود را مطرح کنند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، از روز هفتم اسفند ماه واریز عیدی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شده است. قرار بود عیدی همه ظرف دو روز واریز شود. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد عیدی نیمی از بازنشستگان واریز شده و نیمی دیگر هنوز عیدی خود را دریافت نکرده‌اند.

پیگیری‌ها از سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که عیدی همه‌ی بازنشستگان و مستمری بگیران واریز شده است. کسانی که عیدی نگرفته‌اند چه کنند؟

سازمان تامین اجتماعی می‌گوید کسانی که عیدی برایشان واریز نشده است، با شماره ۱۴۲۰ تماس بگیرند و مشکل خود را مطرح کنند.

از آنجایی که عیدی همه‌ی بازنشستگان واریز شده، عدم واریزی‌ها موردی است و احتمالا مشکل هر فرد متفاوت خواهد بود.

یکی از گروه‌هایی که عیدی امسال را دریافت نکرده‌اند به این موضوع مربوط می‌شود که احتمالا مشمول عیدی نمی‌شود. کسانی که به تازگی بازنشسته شده‌اند، مشمول دریافت عیدی نمی‌شوند و کسانی که مشکلی غیر از این مورد را دارند با شماره ۱۴۲۰ تماس بگیرند.

ارسال نظر

تازه ها