کد خبر 125807

امروز طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، "احمد کوهستانی" به سمت "مدیر کل نظارت بر اجری بودجه" این وزارتخانه منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در حکم صادره از سوی  سید احسان خاندوزی برای کوهستانی با اشاره با اینکه انتصاب وی بنا بر پیشنهاد خزانه دار کل کشور و با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده کوهستانی صورت گرفته است، مواردی چون "رصد و پیگیری مستمر وصول منابع عمومی دولت مندرج در قوانین بودجه سنوانی از دستگاه های اجرایی ذیربط به استناد ماده (37) قانون دیوان محاسبات عمومی کشور و ضوابط اجرای بودجه های سنواتی"، "بررسی قانونی، کنترل و ثبت اعتبارات مصوب، تخصیص اعتبارات اعم از هزینه ای، تملک دارائی های سرمایه (ملی) و کلیه ردیف های متفرقه و مالی ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور" و "صدور تائیدیه مخصوص اعتبارات به استناد صورتجلسات کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور" به عنوان اولویت های برنامه ای وی ذکر شده است.
بر این مبنا، "مطالعه، بررسی و تحلیل وضعیت منابع و مصارف بودجه سالانه کشور و تهیه گزارش عملکرد مالی دولت"، "تحقیق و بررسی و اعلام نظر در مورد اشکالات و ابهامات دستگاه های اجرایی و ذیحسابان در زمینه اجرای مقررات بودجه سالانه و همچنین اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور" و "بررسی و اعلام نظر در خصوص مصوبات و تصویبنامه و لوایح پیشنهادی از نظر بار مالی در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور" به عنوان برخی از دیگر اولویت های برنامه ای مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه از سوی وزیر اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است.
" بررسی اسناد و فهرست دیون بلامحل وزارتخانه ها و موسسات دولتی از نظر انطباق با مقررات مربوط، موضوع ماده (58) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن" و "بررسی پیشنهادهای واصله مربوط به دادن مهلت و یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور و صدور موافقت نامه های لازم در مورد پیشنهادهای مذکور" نیز از دیگر اولویت های مورد تأکید توسط وزیر اقتصاد در حکم صادره برای کوهستانی است.

ارسال نظر

تازه ها