کد خبر 125445

بعد از تاریخ 18 اسفند برای صدور مجوز دیگر ماموری برای تایید شرایط کسب و کار اعزام نمی شود و از طرفی هیچ دستگاهی کارگروهی برای بررسی شرایط کارآفرین تشکیل نخواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ۱۸ روز تا مهلت مقرر وزارت اقتصاد به دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار باقی مانده است.

تعلل برای اتصال به سامانه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بعد از گذر از این 18 روز جرم تلقی می شود اما همچنان تنها 25 درصد پیشرفت در اتصال دستگاه ها به سامانه ملی صدور مجوزها دیده می شود. این را سیاح مدیر مرکز پایش  و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد می گوید.

بعد از تاریخ 18 اسفند برای صدور مجوز دیگر ماموری برای تایید شرایط کسب و کار اعزام نمی شود و از طرفی هیچ دستگاهی کارگروهی برای بررسی شرایط کارآفرین تشکیل نخواهد شد.

 

ارسال نظر

تازه ها