کد خبر 124756

بر اساس آمار، نرخ رشد حجم نقدینگی در آذرماه در شرایطی به رقم ۴۱.۴ درصد رسیده است که این نرخ در دو ماهه ابتدای پاییز امسال (مهر و آبان ۱۴۰۰) به ترتیب ۴۲.۸ و ۴۲ درصد بوده است که بیانگر تداوم روند کاهشی این نرخ برای دو ماه متوالی در پاییز بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، استفاده از آمار و و ارقام برای بیان روندها در اقتصاد امری معمول و پرکاربرد است و اقتصاددانان و کارشناسان برای توضیح شاخص های  اقتصادی و پیش بینی آینده از آن بهره می برند. همچنین برای بررسی عملکرد دوره های زمانی و دولت ها نیز این آمار و ارقام بسیار کاربرد دارد. مقایسه آمارهای پولی و بانکی در دولت های مختلف برای مقایسه عملکرد و کارایی سیاست های اقتصادی نیز به کرات در مقالات و گزارش ها به کار گرفته می شود. اما برای فهم بهتر و ارائه تصویری درست از واقعیات باید در انتخاب مبنای مقایسه وسواس زیادی به خرج داد.

رشد نقدینگی و پایه پولی یکی از پربحث ترین مباحث اقتصاد ایران در چندسال اخیر بوده است و به باور بسیاری از کارشناسان عامل اصلی تورم مزمن اقتصاد ایران در دهه های گذشته بوده است. اما باید توجه کرد در انتخاب معیار برای مقایسه نرخ رشد نقدینگی در دوره های مختلف به جای استفاده از مقایسه عدد اسمی و حجمی، باید از آمار مربوط به متوسط رشد بهره برد. زیرا استفاده از  عدد اسمی برای مقایسه باعث بزرگنمایی در واقعیت اقتصادی شده و آمار را مخدوش می کند. به عنوان مثال آمار رشد نقدینگی نشان می دهد که میزان نقدینگی از 3476 همت در اسفند 99 به 3921 همت در مرداد 1400 رسیده و در این مدت 5 ماه 445 همت و روزانه معادل 2870 میلیارد تومان بیشتر شده است. و در فاصله مرداد تا آبان نیز نقدینگی از 3921 همت به 4316 همت رسیده و در این سه ماه شهریور و مهر و آبان 1400 معادل 395 همت و روزانه معادل 4340 میلیارد تومان افزایش داشته است.  یعنی در پنج ماه آخر دولت روحانی نقدینگی روزانه 2870 میلیارد تومان و در سه ماه اول دولت رییسی نقدینگی روزانه 4340 میلیارد تومان رشد کرده است و رشد میانگین نقدینگی در این سه ماه دولت رییسی 51 درصد بیشتر از میانگین رشد روزانه نقدینگی در پنج ماه آخر دولت روحانی بوده است.

در مقایسه فوق دو عدد روزانه و اسمی مبنای مقایسه قرار گرفته است که مسلما عدد روزانه نقدینگی در مقایسه با عدد روزانه نقدینگی در دوره های گذشته بسیار بالاتر رفته است و همان مسائلی که در خصوص غلط بودن مقایسه حجمی متغیرهای اسمی مطرح است، در مقایسه فوق نیز برقرار می باشد.

بر این اساس در خصوص مقایسه روزانه نقدینگی بهتر است میانگین رشد روزانه در پنج ماهه اول سال با میانگین رشد روزانه در سه ماهه بعد از آن مبنای مقایسه قرار گیرد.

متوسط رشد روزانه نقدینگی در پنج ماهه اول سال جاری 0.08 درصد و این عدد برای پنج ماهه دوم انسال 0.09 درصد بوده است که در مقام مقایسه تفاوتی بین دو دوره بررسی را نشان نمی دهد در حالیکه مقایسه اسمی رشد روزانه نقدینگی در دوره پنج ماهه اول و دوم سال 1400 عدد بسیار بزرگتری را نشان می دهد که بدون شک بزرگنمایی و تحریف بزرگی در نشان دادن واقعیت اقتصادی نقدینگی خواهد بود.

همچنین بررسی آمار منتشر شده پیرامون متغیرهای پولی در آخرین ماه پاییز سال جاری، نشان می دهد که نرخ رشد حجم نقدینگی در آذرماه در شرایطی به رقم 41.4 درصد رسیده است که این نرخ در دو ماهه ابتدای پاییز امسال (مهر و آبان 1400) به ترتیب 42.8 و 42 درصد بوده است که بیانگر تداوم روند کاهشی این نرخ برای دو ماه متوالی در پاییز بوده  است./تسنیم

ارسال نظر

تازه ها