کد خبر 122844

نوبخت نوشت: در ماه‌های اول هرسال، دولت‌ها طبق قانون از تنخواه بانک مرکزی استفاده و تا پایان سال نیز تسویه می‌کنند. ادعای استقراض ١٣٥هزارمیلیاردی و نقدینگی هزار هزار میلیاردتومانی در شش ماه پایانی دولت روحانی نادرست و بی‌اعتبار است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی به ادعای استقراض دولت از بانک مرکزی و حجم نقدینگی در شش ماه پایانی واکنش نشان داد.

نوبخت در این باره نوشت: در ماه‌های اول هرسال، دولت‌ها طبق قانون از تنخواه بانک مرکزی استفاده و تا پایان سال نیز تسویه می‌کنند. ادعای استقراض ١٣٥هزارمیلیاردی و نقدینگی هزار هزار میلیاردتومانی در شش ماه پایانی دولت روحانی نادرست و بی‌اعتبار است.

102813

ارسال نظر

تازه ها