کد خبر 122023

در حالیکه بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور را 3.3 درصد اعلام کرده است، مرکز آمار رشد اقتصادی این مدت را 5.9 درصد برآورد کرده است که 2.6 واحد درصد تفاوت در آمار رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در حالی که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال را 5.9 درصدی اعلام کرده بود، بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی 3.3 درصدی  را برای این مدت اعلام کرده است. همچنین رشد اقتصادی غیرنفتی نیز براساس آمارهای اعلامی مرکز آمار 4.1 درصد بوده، اما براساس آمار بانک مرکزی مثبت 2.4 درصد محاسبه شده است.

بر اساسا گزارش مر کز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی GDP به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ به رقم ۳,۶۶۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۳,۱۳۶ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است .در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۳,۴۵۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۳,۰۱۲ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۵,۹ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴,۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ دارد.

همچنین براساس آمارهای بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه دوم سال 1400 به رقم 4054.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال 1399، رشد 1.0 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 0.5 درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های "خدمات" و "نفت" به ترتیب معادل 4.2 و 7.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1395 در نیمه نخست سال 1400 به رقم 7530.5 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 3.3 درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت 1395 از رشد 2.4 درصدی برخوردار بوده است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های "خدمات" و "نفت" به ترتیب معادل 5.7 و 15.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشد. به طوری که گروه‌های مزبور به ترتیب سهم 3.0 و 1.1 واحد درصدی در رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری داشته‌اند. با این وجود رشد ارزش افزوده گروه‌های "کشاورزی" و "صنایع و معادن" در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 2.0- و 1.9- درصد بوده است.

با این حال آمار هر دو مرجع تاییدکننده خروج اقتصاد ایران از رکود در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ است و بر اساس آمار بانک مرکزی، بخش غیرنفتی هم در 6 ماه نخست سال جاری از رکود خارج شده و داده‌های مرکز آمار ایران نیز همچنان استمرار رشد در این بخش را نشان می‌دهد.

به طور کلی آمارهای مرکز آمار ایران خوشبینانه‌تر از آمارهای بانک مرکزی بوده است. براساس آمار بانک مرکزی، در نیمه نخست سال 1400 ،در بخش تولید ناخالص داخلی به تفکیک عوامل تولید، تمامی اجزا به استثنای گروه "کشاورزی" و "صنایع و معادن" که رشد ارزش افزوده نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل منفی 2.0 و منفی 1.9 درصدی را تجربه کرده، سایر عوامل با رشد مثبت ارزش افزوده همراه بوده‌اند: گروه خدمات رشد5.7 درصدی و گروه نفت رشد 15.1 درصدی را ثبت کرده است.

این در حالی است که براساس آمارهای مرکزآمار ایران رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی منفی 4.3 درصد، رشد گروه نفت 18.3 درصد که در مقایسه با آمار بانک مرکزی تفاوت بسیاری داشته است، رشد گروه صنایع و معادن مثبت 9.5 درصد و رشد گروه خدمات نیز4.8 درصد بوده است.

همچنین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 6 ماهه خست سال‌جاری منفی 8.9 درصد است. رشد تشکیل سرمایه در فصل اول، منفی 3.8 درصد و در فصل دوم منفی13.1 ‌درصد بوده است. به عبارت دیگر تشکیل سرمایه ثابت در کشور با سرعت بالایی کاهش پیدا کرده که به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد است./برنا

ارسال نظر

تازه ها