کد خبر 121639

دبیر ستاد بودجه کل کشور:

حیدر نوری گفت: بیش از هزار ردیف بودجه‌ای در بودجه ۱۴۰۱ متمرکز شده و در ۵۰ ردیف بودجه‌ای تنظیم شده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، از مجموع ۴۱۰ حکم مندرج در قانون بودجه سال جاری، ۸۲ حکم یعنی تنها ۲۰ درصد آن به صورت کامل اجرا شده است، ۲۳۸ حکم معادل ۵۸ درصد دارای عملکرد ناقص بوده و ۹۰ حکم معادل ۲۲ درصد فاقد عملکرد بوده‌اند.

در این خصوص دبیر ستاد بودجه کل کشور به آسیب شناسی اجرا نشدن ۸۰ درصد احکام بودجه ۱۴۰۰ پرداخت.

حیدر نوری، دبیر ستاد بودجه کل کشور گفت: دولت سیزدهم با پیگیری‌های جدی، حقوق آذر سال ۱۴۰۰ کارکنان دولت را که تابع نظام قانون خدمات مدیریت کشوری هستند در سامانه حقوق و مزایا ثبت کرده است.

وی بیان کرد: بیش از هزار ردیف بودجه‌ای در بودجه ۱۴۰۱ متمرکز شده و در ۵۰ ردیف بودجه‌ای تنظیم شده است.

ارسال نظر

تازه ها