کد خبر 121611

خزانه داری کل وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه‌ای، سقف مجاز قابل تسویه بدهی‌های ۱۲ بانک و مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، خزانه داری کل وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه‌ای، سقف مجاز قابل تسویه بدهی‌های ۱۲ بانک و مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم را اعلام کرد.

در اطلاعیه شماره چهار مرکز مدیریت بدهی‌های دولت خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده:

اطلاعیه شماره چهار پیرو اطلاعیه شماره (۳) و در راستای تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص مشمول استفاده از ظرفیت بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و در اجرای تصویب نامه شماره ۸۲۳۸۴/ت ۵۹۰۱۶ه مورخ سوم آبان ماه ۱۴۰۰ هیأت محترم وزیران در ارتباط با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، بدینوسیله اعلام می‌نماید سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران، پارسیان، شهر و موسسه اعتباری ملل به بانک مرکزی به منظور صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط بانک مرکزی اعلام و در سامانه صدور الکترونیکی اسناد تسویه خزانه بارگزاری گردیده است؛ لذا کلیه اشخاص متقاضی مشمول برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم می‌توانند درخواست خود را از طریق مراجعه به دستگاه بدهکار در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه ثبت و ارسال نمایند. شایان ذکر است چنانچه مجدداً ظرفیت جدیدی توسط بانک مرکزی اعلام گردد، فهرست بانک‌های دارای ظرفیت، به روز رسانی، و از طریق پورتال مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.ir اطلاع رسانی می‌گردد.

گفتنی است، مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است، تا مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم اقدام کند.

ارسال نظر

تازه ها