کد خبر 119436

اطلس نقشه‌های سند ملی آمایش سرزمین، دربردارنده نقشه‌هایی مانند پهنه‌بندی خطر سیل، لغزش زمین، فرونشست و... است و می تواند در موارد متعددی همچون کاربری و پوشش اراضی، ساختار نظام سکونتگاهی و توزیع فضایی مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، اطلس نقشه‌های سند ملی آمایش سرزمین از سری مطالعات سند ملی آمایش سرزمین در گروه پژوهشی آمایش سرزمین، توسعه و توازن منطقه‌ای مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری منتشر شد.

این اطلس دربردارنده نقشه‌هایی مانند پهنه‌بندی خطر سیل، لغزش زمین، فرونشست و... است و می تواند در موارد متعددی همچون کاربری و پوشش اراضی، ساختار نظام سکونتگاهی و توزیع فضایی مورد استفاده قرار گیرد.

به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه، سند آمایش ملی به همت مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری تدوین شده است. این سند افق بیست و پنج ساله حرکت توسعه تمام بخش‌های کشور را با عنایت به ساختارهای جمعیتی، زیست محیطی و موارد متعدد دیگر دربر می‌گیرد.

ارسال نظر

تازه ها