کد خبر 119125

ابوالفضل ابوترابی:

نماینده مردم نجف آباد گفت: ما در این طرح می کوشیم صنفی را تشکیل دهیم و در قالب این صنف بازرسان صلاحیت دار انتخاب کرده و به آنها آموزش دهیم. این بازرسان پیرو وظایف این سازمان مکلف هستند گزارش ها درباره فعالیت شخصیت های حقوقی را در سامانه سازمان بازرسی شخصیت های حقوقی، درج کنند تا بدین وسیله نظارت جامعی بر شرکت ها و خیریه ها صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ابوالفضل ابوترابی، از تهیه طرحی با عنوان ایجاد سازمان بازرسی شخصیت های حقوقی در مجلس خبر داد.

وی با بیان اینکه این طرح، طرح بسیار طرح مفصلی است، افزود: در حال حاضر ما حدود دو میلیون شخصیت حقوقی داریم که اعم از شرکتها  و خیریه ها هستند و اما هیچ نظارتی روی این شرکت ها و خیریه ها  وجود ندارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بعضا می بینیم که خیریه ها دست به پولشویی می زنند و برخی شرکت ها از ارائه مالیات فرار می کنند، بیان داشت: حتی ما شاهد این هستیم که بسیاری از شرکت ها، شرکت های صوری هستند.

نماینده مردم نجف آباد تاکید کرد: ما در این طرح می کوشیم صنفی را تشکیل دهیم و در قالب این صنف بازرسان صلاحیت دار انتخاب کرده و به آنها آموزش دهیم. این بازرسان پیرو وظایف این سازمان مکلف هستند گزارش ها درباره فعالیت شخصیت های حقوقی را در سامانه سازمان بازرسی شخصیت های حقوقی، درج کنند تا بدین وسیله نظارت جامعی بر شرکت ها و خیریه ها صورت گیرد.

ابوترابی با بیان اینکه ما با پدیده شرکت‌هاو خیریه های صوری مواجه شده ایم، اظهار داشت: این شرکت ها از ارائه مالیات فرار می کنند. همچنین خیریه هایی هم هستند که دست به پولشویی می زنند و هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس بیان داشت: این طرح در حال حاضر به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است./بازار

ارسال نظر

تازه ها