کد خبر 116859

برای تدوین بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، منابع هدفمندی یارانه‌ها در حوزه موضوعات امور انرژی سازمان برنامه و بودجه بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور، نشست بررسی منابع هدفمندی یارانه‌ها در حوزه موضوعات امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ و تحقق آن به تفسیر و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.
 
همچنین امکان شناسایی و بازنگری کلی در وضعیت یارانه‌های پنهان، بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی پیشنهادی مشترک دبیرخانه کارگروه و دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه در حوزه مصارف خانگی، صنایع و غیر، پیشنهادات نهایی دفتر امور انرژی در پیش بینی و برآورد نرخ‌های پیشنهادی حامل‌های انرژی و منابع ذی ربط مورد بررسی قرار گرفت.
 
بنا بر این گزارش، موضوعات بررسی شده پس از نهایی شدن به ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه در سال ۱۴۰۱ ارائه می‌شود، سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور بعنوان دبیرخانه کارگروه هدفمندی یارانه‌ها ذیل ستاد تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای اولین بار مسئول تهیه و تدوین منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را برعهده دارد.
 
 با حضور دکتر امید حاجتی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور، احمد کفاشی، رئیس امور انرژی برنامه و بودجه کشور، معاونین و مدیران کل دو سازمان برگزار شد.
 
 این نشست با حضور آقایان امید حاجتی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور، احمد کفاشی، رئیس امور انرژی برنامه و بودجه کشور، معاونان و مدیران کل دو سازمان برگزار شد.

ارسال نظر

تازه ها