کد خبر 116304

در مرداد ماه امسال؛

تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته افزایش حدودا ۳۰ درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در مرداد ماه امسال به ۱۱ هزار و ۲۵۰ سورتی پروازی افزایش یافت.

این در حالی است که در ماه گذشته (تیر ماه ۱۴۰۰) این شاخص، ۱۰ هزار و ۶۴۱ پرواز بود که نشان می‌دهد پروازهای عبوری از آسمان ایران در مرداد نسبت به تیر ماه، رشد ۶۰۹ سورتی پروازی معادل ۵.۷ درصدی داشته است.

همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (مرداد ۱۳۹۹) که پروازهای عبوری از آسمان ایران ۸ هزار و ۴۳۱ سورتی پرواز بود، افزایش ۲ هزار و ۸۱۹ سورتی معادل ۳۳.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

گفتنی است بیشترین تعداد پروازهای عبوری در ماه‌های مرداد ۱۰ سال اخیر به مرداد ۱۳۹۶ با ۳۹ هزار و ۴۴۹ سورتی پرواز اختصاص دارد.

در ۵ ماهه نخست امسال ۵۲ هزار و ۳۳۹ سورتی پرواز عبوری از آسمان ایران انجام شده است.

در حالی که در مدت مشابه سال گذشته (۵ ماهه نخست ۱۳۹۹) تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران ۳۰ هزار و ۶۴۹ سورتی پرواز بود که نشان دهنده افزایش ۲۹.۵ درصدی است.

به نظر می‌رسد صدور نوتام پرواز ممنوعیِ آسمان همسایه شرقی کشورمان در دو ماه اخیر، در افزایش پروازهای عبوری مرداد ماه از آسمان ایران بی تأثیر نبوده است.

ارسال نظر

تازه ها