کد خبر 116012

کارشناس اقتصادی گفت: در بحث کسری بودجه یکی از مهم‌ترین مسائل موضوع بانک‌ها هستند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، محمد جواد توکلی کارشناس اقتصادی در رابطه با تورم بیان کرد: در بحث کسری بودجه یکی از مهم‌ترین مسائل موضوع بانک است، باید اشاره کرد که سه نوع تورم داریم،  یک تورم ناشی از فشار تقاضا که یعنی یک پول در اقتصاد در حال تزریق است، نوع بعد تورم ناشی از فشار هزینه‌ای تولید و مورد بعد تورم وارداتی است؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر در ایران رخ داده است این است که نظام بانکی به صورت مستمر نقدینگی که مشابه تزریق خون در بدن است. را به ویژه از زمان آمدن بانک‌های خصوصی در اقتصاد تزریق می‌کند اگر آمار‌ها بررسی شود از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۴۰۰ که بانک‌های خصوصی وارد اقتصاد شدن نقدینگی ۱۱۵ برابر شده است، اما تولید فقط ۱.۵ برابر و یا حتی کمتر شده است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نقدینگی از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان حدود سه هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان شده که یعنی ۱۰ برابر شده، اما رشد تولید برابر با صفر است، به طور مثال اگر در یک جزیره ده نفر باشند و ۱۰ سیب وجود داشته باشد و هر کدام از این افراد یک هزار تومانی نیز داشته باشند.

او در ادامه گفت:نقدینگی از سال ۹۰ تاکنون ۱۰ برابر شده است، ۵۰۶ هزار میلیارد تومان تولید حقیقی بوده که تغییر نکرده است. این نقدینگی را بخشی معتقدند دولت به دلیل کسری بودجه ایجاد کرده و اما وقتی سیر تحولات نقدینگی را ملاحظه می‌کنیم به طور کلی آن قسمت نقدینگی را که پایه پولی ایجاد می‌کند ۱۳ درصد و بقیه آن کاری است که بانک‌ها انجام می‌دهند، حال در این ۱۳ درصد نیز بانک‌ها دخیل هستند.

این کارشناس اقتصادی کرد: در این داستان تورم کشور دو متغییر وجود دارد اول نقدینگی که راحت‌ترین کار افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها است یک سیاست از سال ۱۳۹۳ اجرا شد به نام سیاست سالم سازی نقدینگی که نرخ ذخیره قانونی از ۱۷ درصد به ۱۰ درصد رسانده شد که مفهموم آن سینگال به بانک‌ها برای برداشت راحت پول بود؛ که نتیجه آن افزایش دو برابری سهم بانک‌ها از پایه پولی بوده و از ۶۰ هزار میلیارد به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است جلوی بانک‌ها را باز کردیم و آن‌ها و این پول را در تولید نبرده اند و قاعدتا این پول‌ها وارد سفته بازی شده است.

ارسال نظر

تازه ها