کد خبر 115430

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در بهار امسال با احتساب نفت را ۷.۶ درصد و بدون نفت را ۴.۶ درصد اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١۴٠٠ به رقم یک هزار و ۷۷۷ میلیارد ریال با نفت و یک هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت یک هزار و ۶۵۲ میلیارد ریال و بدون نفت یک هزار و ۴۴۲ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۷.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١۴٠٠ دارد.

تایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١۴٠٠ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ۴.۵_، گروه صنایع و معادن ١٣.٨ و گروه خدمات ۴.۵ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ۴٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.

لازم به ذکر است اطلاعات تفصیلی در زمینه حساب‌های ملی سه ماهه اول سال ١۴٠٠، از طریق درگاه ملی آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماری / حساب‌های ملی / جداول آماری / زیر گروه حساب‌های ملی فصلی، قابل دسترسی می‌باشد./مهر

ارسال نظر

تازه ها