کد خبر 112750

پژوهشکده پولی و بانکی بررسی کرد؛

میزان درآمد ماهیانه خانوارهای ساکن در روستاهای کشور در دوره پنج ساله ۹۴ تا ۹۹ از ۱.۳ به ۳.۵ میلیون تومان و ساکنان شهرها از ۲.۳ به ۶.۲ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به نقل از ایبنا، بررسی روند درآمدی خانوارهای روستایی و شهری کشور در دوره سال های ۹۴ تا ۹۹ که توسط مرکز آمار ایران ارائه شده است نشان می دهد که درآمد یک خانوار روستایی در فاصله سال های ۹۴ تا ۹۹ به میزان ۲.۶ برابر رشد داشته است. همچنین این میزان افزایش برای خانوارهای شهری کشور نیز به میزان ۲.۶ برابر بوده است.

بر پایه این گزارش، درآمد یک خانوار روستایی کشور در سال ۹۴ به میزان ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که این رقم در سال گذشته به ۴۲ میلیون تومان رسید. به بیان دیگر در سال ۹۴ درآمد ماهیانه یک خانوار روستایی کشور ۱.۳ میلیون تومان بوده که در سال گذشته به ۳.۵ میلیون تومان رسید.

همچنین درآمد یک خانوار شهری کشور در سال ۹۴ رقم ۲۷.۸ میلیون تومان یا ماهیانه ۲.۳ میلیون تومان بود که این رقم در سال گذشته به ۷۴.۶ میلیون تومان (ماهیانه ۶.۲ میلیون تومان) رسید. در عین حال، طبق گزارش های سال های گذشته مرکز آمار ایران، در برخی سنوات میزان هزینه و درآمد سالیانه خانوارهای شهری و روستایی کشور سر به سر و در سال گذشته متوسط درآمد شهری و روستایی کشور نسبت به هزینه افزایشی اعلام شد.

84974

 

ارسال نظر

تازه ها