کد خبر 112288

معاون قضایی دادستان کل کشور:

معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به وزیر صمت از لغو و یا ابطال نشدن اصل مزایده های مربوط به اجرای طرح آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سعید عمرانی در این نامه با توجه به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای عمل به تکالیف قانونی در اجرای ماده 10 قانون معادن و همچنین بند «ط» تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، عملکرد بی شائبه وزیر صمت را در اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد قدردانی قرار داد.

رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه همچنین در این نامه که به حضور دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز ارسال شده است، ضمن تأکید بر ابطال و یا لغونشدن مزایده های مربوط به اجرای طرح آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور، از تداوم روند اجرای مزایده ها پس از انجام برخی هماهنگی ها و تعاملات بین دستگاهی در حوزه های اجرایی و نظارتی خبر داد.

14000505073958557232613010

منبع:شاتا

ارسال نظر

تازه ها