کد خبر 109451

در پایان سال ۹۹،‌خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۴۰ درصد کاهش به منفی ۲۱۹.۴ هزار میلیارد ریال، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۸.۷ درصد رشد به ۱۲۰۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نگاهی به گزیده آمارهای اقتصادی ماه پایانی سال 99 درباره خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی بیانگر آن است که میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال 99 به 44274.2 هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد 27.4 درصدی در این سال است.

همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 240 درصد کاهش به منفی 219.4 هزار میلیارد ریال، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 8.7 درصد رشد به 1203 هزار میلیارد ریال رسید.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با 47.9 درصد رشد نسبت به پایان سال قبل همراه بوده و به 9192.8 هزار میلیارد ریال رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با 24.9 درصد افت به 67.6 هزار میلیارد ریال رسید.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 32.9 درصد افزایش نسبت به سال 98 به 3756.9 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان سال 99 با 8.7 درصد افزایش به 1203 هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان سال 99 معادل 1351.4 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش 75.5 درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 691.5 هزار میلیارد ریال بوده که 24.5 درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، 11867.5 هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت پایان سال 98 دارای 48.1 درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان سال 99 به 105 هزار میلیارد ریال رسیده که 141.9 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان سال 99 معادل 2254.8 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل 22.6 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم 10078.2 هزار میلیارد ریال است که 22.4 درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی 443.9 هزار میلیارد ریال است که معادل 5.7 درصد نسبت به پایان سال 98 کاهش داشته است./تسنیم

ارسال نظر

تازه ها