کد خبر 108904

در نخستین ماه سال جاری

در فروردین ماه ۱۴۰۰ معادل ۷۰ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به ۳۳ فقره صدور پروانه اکتشاف صادر شده در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و بیشترین میزان افزایش صدور مجوزهای معدنی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بر اساس گزارش وزارت صنعت و معدن و تجارت (صمت)، میزان صدور مجوزهای معدنی (به‌جز پروانه بهره‌برداری)، میزان اشتغال در معادن و هزینه صرف شده به جهت عملیات اکتشاف افزایشی بوده است.   

در فروردین ماه ۱۴۰۰ معادل ۷۰ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به ۳۳ فقره صدور پروانه اکتشاف صادر شده در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و بیشترین میزان افزایش صدور مجوزهای معدنی را به خود اختصاص داده است.

همچنین طی مدت مذکور سال جاری با افزایش ۶۱.۵ درصدی در صدور گواهی کشف معادن، ۲۱ فقره از این مجوز معدنی صادر شده و این در حالی است در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تنها ۱۳ فقره گواهی کشف صادر شده بود.

طبق آمار وزارت صمت، در صدور پروانه بهره‌برداری در نخستین ماه از سال جاری نسبت به مدت مشابه سال تنها صدور مربوط به پروانه بهره‌برداری منفی شده و با افت ۴.۲ درصدی از ۲۴ فقره به ۲۳ فقره رسیده است.  

رشد بالغ بر ۱۰۸۷ درصدی در صرف عملیات اکتشاف

شایان ذکر است که سرمایه صرف شده برای عملیات اکتشاف نیز در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۸.۶ درصد افزایش یافته است. سرمایه مجوزهای صادره برای گواهی کشف معادن که معادل هزینه صرف شده برای عملیات اکتشاف بوده است، در نخستین ماه امسال ۵۳ میلیارد ریال است و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۲۶ میلیارد ریال صرف شده بود.

همچنین میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۱.۹ درصدی داشته است. در فروردین ماه سال گذشته ۲۳۲ نفر مشغول شدند اما در مدت مشابه سال جاری، میزان اشتغال در این حوزه به ۳۰۶ نفر رسیده است.

ارسال نظر

تازه ها