کد خبر 108099

در سال گذشته

در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ معادل ۷۹۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی حدود ۲۳۵ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، طبق اعلام بانک مرکزی در ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ بر ۸۳ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۹.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بالغ بر ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سفته و برات در اسفند ماه سال گذشته در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۸ و ۸۶.۹ درصد افزایش یافت.

در ۱۲ ماهه پارسال نیز بالغ بر ۸۳ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۹.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین، در اسفند ماه  ۱۳۹۹ معادل ۱۰۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۹ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات برگشت خورده به ترتیب به اعداد ۱۲۰.۹ و ۱۵۹.۶ رسـید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۱۰.۴ و ۱۲۳.۸ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبـل نیز از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۴۷.۲ و ۲۰۶.۹ افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اسفند ماه سال گذشته نیز به عدد ۱۳۲ رسید که عدد شاخص مذکور در اسفند ماه  ۱۳۹۸ معادل ۱۰۶‌.۴ بوده است.  

علاوه براین، در ۱۲ ماهه سال  ۱۳۹۹ معادل ۷۹۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی حدود  ۲۳۵ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۲.۱ و ۱۰۶.۳ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۶ و ۲۳‌.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.  

از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۱۲ ماهه سال  ۱۳۹۹ به عدد ۱۲۹.۴ رسید که عدد شاخص مذکور در سـال  ۱۳۹۸ معادل ۱۰۹.۸ بوده است./ایسنا

ارسال نظر

تازه ها