کد خبر 105685

سخنگوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی:

سخنگوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، مشارکت دولت برای پرداخت خسارت بیمه به محصولات کشاورزی را در سال های اخیر مناسب دانست و گفت که این میزان کمتر از ۵۰ درصد نبوده است.

به گزارش بااقتصاد، رامین امینی زارع سخنگوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، اظهار کرد: خسارت های بخش کشاورزی تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم، امنیت غذایی در جهان را دستخوش تغییر و تحولات قرار داده و همه ساله خسارت های زیادی وارد می کند.

وی افزود: فائو و سایر دستگاه های بین الملل ساز و کار بیمه محصولات کشاورزی را برای خسارت های بخش کشاورزی ناشی از پدیده تغییر اقلیم تعبیه کرده است که طی چند سال اخیر در ایران هم هیچگاه مشارکت دولت برای هیچ یک از محصولات کشاورزی کمتر از ۵۰ درصد نبوده است.

امینی زارع با بیان اینکه طی سال های اخیر دولت مقادیر زیادی کشاورزان را حمایت کرده است، گفت: بنابر طبق بند ب ماده ۳۲ قانون برنامه ششم، اعتبارات بیمه کشاورزی باید مورد حمایت قرار گیرد به طوریکه ۱۰۰ درصد در بودجه سالیانه تخصیص یابد.

سخنگوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی در پایان با اشاره به اینکه سال قبل مجلس حمایت خوبی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی داشته است، تصریح کرد: نظام، بیمه کشاورزی را به عنوان یکی از اولویت های اساسی خود قرار داده که با این وجود امیدواریم در زمینه جبران خسارت مشکلی نباشد./ باشگاه خبرنگاران

 

ارسال نظر

تازه ها