کد خبر 103741

عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی ضمن تشریح سیاست های بانک مرکزی در دوران تحریم در ادامه گفت در اولین جلسه حضور در هیئت دولت قبل از انتصاب و در اولین جملات خود از آقای رئیس جمهور و اعضای محترم دولت درخواست کردم که ، اگر به انتصاب اینجانب رأی میدهند، با این شرط همراه باشد که در خصوص مسائل ارزی،اعلام سیاست ها را به بانک مرکزی واگذار کنند و قطعاً این بهترین کمک مسؤلین محترم به بانک مرکزی و نیز ثبات در بازار های پول وارز است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی ضمن تشریح سیاست‌های بانک مرکزی برای مقابله با فشارهای تحریمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت  در اولین جلسه حضور در هیئت دولت قبل از انتصاب ودر اولین جملات خود از آقای رئیس جمهور و اعضای محترم دولت درخواست کردم که ، اگر به انتصاب اینجانب رأی میدهند، با این شرط همراه باشد که در خصوص مسائل ارزی،اعلام سیاست ها را به بانک مرکزی واگذار کنند و قطعاً این بهترین کمک مسؤلین محترم به بانک مرکزی و نیز ثبات در بازار های پول وارز است.

32

 

ارسال نظر

تازه ها