کد خبر 99551

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان تیرماه 1399 معادل 7,956,362 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 20 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان تیرماه 1399 معادل 7,956,362 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 20 درصد افزایش داشته است.

«بوعلی» با سرمایه ثبت شده 3,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 4 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1399 مبلغ 21,437,507 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل 59 درصد رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها