کد خبر 99451

شرکت سیمان لار سبزوار در دوره 12 ماهه منتهی به پایان شهریورماه ضمن ثبت افزایش سرمایه 527 درصدی در این دوره و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 362 ریال سود محقق کرده است این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 45 ریال زیان شناسایی کرده بود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سیمان لار سبزوار در دوره 12 ماهه منتهی به پایان شهریورماه ضمن ثبت افزایش سرمایه 527 درصدی در این دوره و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم  362 ریال سود محقق کرده است این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 45 ریال زیان شناسایی کرده بود.

«سبزوا» با سرمایه ثبت شده 3,757,798 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به پایان تابستان 1399 مبلغ 1,361,972 میلیون ریال سود محقق کرده است این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 27,118 میلیون ریال زیان شناسایی کرده بود.

 

ارسال نظر

تازه ها