کد خبر 99357

شرکت صنعت غذایی کورش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 5,470,624 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 48 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنعت غذایی کورش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 5,470,624 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 48 درصد افزایش داشته است.

«غکورش» با سرمایه ثبت شده 3,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 26,408,185 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل 26 درصد رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها