کد خبر 99171

آوان از پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه 150 درصدی از محل سود انباشته و آورده نقدی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، آوان در گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 200,000,000,000 ریال به مبلغ 500,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور سرمایه گذاری در طرح های پیشنهادی آتی ، ایجاد توسعه درآمدی در حوزه های جاری فعالیت شرکت و ورود به بازارهای نو ظهور که در تاریخ 1399/09/08 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

 

ارسال نظر

تازه ها