کد خبر 99107

ومعادن طی یک شفاف سازی از خواسته سازمان خصوصی سازی برای لغو واگذاری شرکت تولید برق شاهرود خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سازمان خصوصی سازی کشور از هیات داوری خواستار ابطال قرارداد واگذاری شرکت تولید نیروی برق شاهرود به شرکت فرعی تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه شده بود (طلق اطلاع رسانی مورخ 1399/07/19 در سامانه کدال) که هیات مزبور نیز رای به ابطال قرارداد داده بود لیکن به رای هیات داوری مزبور در دادگاه اعتراض شده بود که نتیجه اعتراض بشرح پیوست ارسال می گردد.

 

ارسال نظر

تازه ها