کد خبر 99093

اتکا اعلام کرد افزایش سرمایه 23 درصدی از محل سود انباشته را ثبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-108 مورخ 1399/06/24  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/16  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 3,250,000 میلیون ریال به‌مبلغ 4,000,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 650000 میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ 100000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/09/03 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها