کد خبر 98624

شرکت قند لرستان در دوره 3 ماهه منتهی به 1399/07/30 به ازای هر سهم 319 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 71% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت قند لرستان در دوره 3 ماهه منتهی به پایان مهرماه به ازای هر سهم 319 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 71% افزایش داشته است

«قلرست» با سرمایه ثبت شده 400,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه منتهی به انهای تیرماه مبلغ 127,402 میلیون ریال سود محقق کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها