کد خبر 98582

سهامداران شستا بخوانند:

شستا پس از گذشت 48 روز بسته بودن در روزهای ریزشی بازار روز گذشته در تاریخ 27 آبان ماه در قیمت 2900 تومان کشف قیمت شد و در نهایت بازار را با قیمت 3045 تومان بسته شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شستا در تاریخ 16 شهریور پس از افشای اطلاعات با اهمیت از فروش سهام  وبملت به پتروشیمی فن آوران خبر داد که از محل این فروش 845 میلیارد تومان سود شناسایی کرد.

در این زمان شستا اعلام کرد که تصمیم دارد مجمع سالیانه خود را تشکیل دهد و طبق قانون بورس اوراق بهادار شرکت های بورسی باید قبل از تشکیل مجمع بازگشایی شده و کشف قیمت شوند و پس از آن می توانند به مجمع بروند اما شستا برای بازگشایی باید بازارگردان خود را مشخص می کرد و به دلیل نامشخص بودن بازارگردان این سهام، همچنان بسته ماند و در نهایت با بسته بودن به مجمع سالیانه خود رفته و این مجمع تشکیل شد.

روز گذشته در تاریخ 27 آبان ماه شستا پس از 50 روز بسته بودن در بازار ریزشی دو ماه گذشته، در روز مثبت بازار با 19 درصد منفی در قیمت 2900 تومان بازگشایی شد و در بلافاصله با حمایت حقوقی صف خرید تشکیل داده و در قیمت 3045 بسته شد، امروز نیز این سهم با تشکیل صف خرید 221 میلیونی در قیمت 3099 قفل شده است.

حجم معاملات شستا در دومین روز معاملاتی خود حدود 30 میلیون است و ارزش این معاملات 9هزار و 271 میلیارد تومان بوده است. تا کنون حقوقی شستا برای پر کردن حجم مبنای این سهم حدود 80 درصد فروش سهم داشته است که به صورت حجمی 1 میلیون و 337 هزار معامله را در بر می گیرد و همچنین سهامداران حقیقی نیز با فروش 19 میلیون و 547 هزار سهم جزو فروشنده هایاصلی بوده اند.

 

ارسال نظر

تازه ها