کد خبر 98506

بمیلا طبق مجوز دریافت کرده از سازمان بورس، افزایش سرمایه خود را ثبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 75 - DPM-IOP-93A مورخ 1393/05/25  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/30  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 402,285 میلیون ریال به‌مبلغ 635,451 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 233166 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/08/24 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها