کد خبر 98354

خبر مهم برای سهامداران بیمه کوثر:

بیمه کوثر طی یک شفاف اسزی از واگذاری س40 درصد از سهام خود در شرکت صنعتی اسفراین و اپال سنگان برای تحصیل سهام 15 درصدی سرمایه گذاری آپادانا خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، تعداد 1500 سهم شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس(معادل 15%) در راستای واگذاری سهام شرکت های اپال پارسیان سنگان (معادل 6.4%)و صنعتی اسفراین (معادل 40%)به شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس تحصیل گردید.مبلغ 2880 میلیارد ریال علی الحساب پرداختی شرکت می باشد و مبلغ نهایی معامله و قیمت هر سهم پس از کشف قیمت توسط نهاد عالی مربوطه مشخص خواهد شد و به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.

 

ارسال نظر

تازه ها