کد خبر 98292

هیدت مدیره کیمیا چیشنهاد افزایش سرمایه 300 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 400,000,000,000 ریال به مبلغ 1,200,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تأمین نقدینگی شرکت جهت اجرای طرح خرید کامیون، تأمین سرمایه در گردش و همچنین جبران مخارج سرمایه‌ای جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد تهیه گردیده که در تاریخ 1399/08/21 به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها