کد خبر 98204

شرکت ریل پرداز سیر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهرماه معادل 307,983 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 32% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت ریل پرداز سیر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهرماه معادل 307,983 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 32% افزایش داشته است.

«حریل» با سرمایه ثبت شده 3,324,962 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,091,219 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 69% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها