کد خبر 97772

شرکت سنگ آهن گهر زمین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهر معادل 11,849,653 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 133% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت سنگ آهن گهر زمین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 11,849,653 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 133% افزایش داشته است.

«کگهر» با سرمایه ثبت شده 12,300,000 میلیون ریال طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ 71,661,920 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 60% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها