کد خبر 97706

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 از محل واگذاری سهام 8,204,807 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 7986% افزایش داشته است

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 از محل واگذاری سهام 8,204,807 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 7986% افزایش داشته است

 ومعادن با سرمایه ثبت شده 40,300,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده که نسب به مدت مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است

 

ارسال نظر

تازه ها