کد خبر 97697

مبین در یک ماه مهر توانسته است 718 میلیارد تومان درآمد کسب کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مبین در گزارش عملکرد ماهانه خو در مهرماه از درآمد  7182 میلیارد ریالی خبر داد که در شهریور 7170 و مرداد 7773  میلیارد ریال درامد داشته  است. همچنین  مبین در 7  ماهه گذشته به 47745 میلیارد ریال درآمد رسیده است .

ارسال نظر

تازه ها