کد خبر 97657

وتوکا با یک افشاسازی از واگذاری سهام شرکت آتیه فولاد نقش جهان با 32 میلیارد تومان سود خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد طی یک شفاف سازی از واگذاری سهام یک شرکت غیر بورسی به نام آتیه فولاد نقش جهان خبر داد که از محل این واگذاری 32 میلیارد تومان سد شناسایی کرده است.

 • شرکت واگذار شده
آتیه فولاد نقش جهان  
 • درصد واگذار شده
30.7 درصد  
 • قیمت واگذاری هر سهم
3,710 ریال  
 • جمع مبلغ معامله
332,371 میلیون ریال  
 • بهای تمام شده سهام یا حق تقدم واگذار شده در دفاتر شرکت
4,226 میلیون ریال  
 • سود و زیان واگذاری پس از کسر مخارج انتقال
328,145 میلیون ریال  
 • درصد مالکیت ناشر در شرکت واگذار شده
   
 
 • درصد مالکیت قبل از واگذاری
7.37 درصد  
 • درصد واگذار شده جاری
30.7 درصد  
 • درصد مالکیت ناشر در شرکت واگذار شده پس از واگذاری
5.11 درصد  
 • شرح موضوع شامل شرایط شرکت مقابل (بورسی، غیر بورسی، خارجی و موضوع فعالیت آن)
واگذاری حق تقدم افزایش سرمایه شرکت آتیه فولاد نقش جهان (سهامی خاص) از مبلغ 2.772 میلیون ریال به 4.000 میلیون ریال طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مزبور و تنفیذ هیات مدیره شرکت توکا فولاد.

 

ارسال نظر

تازه ها