کد خبر 97487

بانک تجارت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به انتهای مهر از محل سود تسهیلات خود 19,902,197 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 15,886,672 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است و بانک در این ماه تراز مثبت %25 را ثبت نموده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  بانک تجارت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 از محل سود تسهیلات خود 19,902,197 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 15,886,672 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.

بانک در این ماه تراز مثبت %25 را ثبت نموده است

 وتجارت با سرمایه ثبت شده 223,926,127 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 از محل سود تسهیلات مبلغ 133,926,364 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 107,236,178 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.

بانک طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %25 را ثبت نموده است.

ارسال نظر

تازه ها