کد خبر 97412

پخش در صورت عملکرد ماهانه خود از درآمد 429 میلیارد تومانی خود خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پخش البرز با نماد «پخش» از درآمد 429 میلیارد تومانی خود در مهرماه خبر داد که 343 میلیارد تومان این درآمد از توزیع و فروش و 86 میلیارد تومان از سایر خدمات بدست آمده است.

 پخش در 7 ماه گذشته درآمد 2288 میلیارد تومان شناسایی کرده است.

ارسال نظر

تازه ها