کد خبر 52236

عملکرد اردیبهشت ماه پارس نشان داد

درآمد پتروشیمی پارس در اردیبهشت ماه به دلیل افزایش مقدار فروش شرکت، هزار میلیارد تومان نسبت به فروردین ماه و میانگین 97 افزایش یافته و به هزار و 823 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پتروشیمی پارس تولید کننده اتان، پروپان، بوتان، پنتان، استایرن منومر و تولوئن می‌باشد. این شرکت در 12 اردیبهشت ماه سال جاری 332 هزار تن محصول تولید کرده است و 441 هزار تن فروش داشته و مبلغ هزار و 832 میلیارد تومان درآمد ساخته است

مقایسه درآمد اردیبهشت نسبت به فروردین ماه و میانگین 97 نشان می‌دهد، مبلغ فروش بهتری داشته است. پتروشیمی پارس در میانگین 97 مبلغ 796 میلیارد تومان و در فروردین ماه 854 میلیارد تومان درآمد ساخته است. مقایسه درآمد اردیبهشت ماه نسبت به میانگین 97 افزایش هزار میلیارد تومانی و نسبت به فروردین 98 افزایش هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.

مقدار فروش پارس 188 هزار تن افزایش یافت

مقدار تولید پتروشیمی پارس در میانگین 97، بیش از 250 هزار تن بوده که در فروردین ماه به 319 هزار تن رسیده است و در اردیبهشت ماه به 332 هزار تن رسیده است. بنابراین تولید پتروشیمی پارس در اردیبهشت ماه نسبت به میانگین 97 رشد 81 هزار تنی داشته است.

به طور میانگین مقدار فروش پتروشیمی پارس 243 هزار تن بوده که در فروردین ماه به 210 هزار تن شده و در اردیبهشت ماه به 442 هزارتن رسیده است. بنابراین مقدار فروش پتروشیمی پارس رشد 188 هزار تنی داشته است.

بنابراین باتوجه به رشد 188 هزار تنی مقدار فروش، به نظر می‌رسد بخشی از افزایش هزار میلیارد تومانی فروش شرکت، مربوط به افزایش مقدار فروش شرکته بوده است.  

نرخ فروش اردیبهشت ماه نسبت به سال 97 افزایشی بوده است

بررسی تغییرات نرخ فروش محصولات پتروشیمی پارس نشان می‌دهد، نرخ فروش محصولات در اردیبهشت ماه نسبت به میانگین 97 در همه محصولات شاهد افزایش نرخ فروش بوده‌ایم به طوری که در پنتان رشد 52 درصدی نرخ فروش و در بوتان نرخ فروش 20 درصد افزایش یافته است.

اما بررسی تغییرات نرخ فروش محصولات در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد، تغییرات مثبت قابل توجهی در نرخ فروش محصولات دیده نمی‌شود، حتی در بوتان کاهش نرخ فروش 11 درصدی را مشاهده می‌کنیم.

بنابراین با توجه به تغییرات مقدار فروش و نرخ فروش نشان می‌دهد، افزایش هزار میلیارد تومانی درآمد پتروشیمی پارس در اردیبهشت ماه به دلیل افزایش مقدار فروش شرکت بوده است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها