کد خبر 49953

بررسی عملکرد قند اصفهان در سال 97 نشان داد

قند اصفهان در سال 97 مبلغ 295 میلیارد تومان درآمد داشته است و نسبت به سال 96 درآمد شرکت 18 درصد کاهش یافته است، همچنین شاهد کاهش 20 درصدی بهای تمام شده درامدهای عملیاتی بوده‌ایم که این موضوع موجب افزایش حاشیه سود خالص شرکت از 8 درصد به 16 درصد شده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، قند اصفهان در سال مالی منتهی به اسفند 97 مبلغ 295 میلیارد تومان درآمد ساخته است. بهای تمام شده درآمد عملیاتی شرکت 249 میلیارد تومان بوده و با این میزان درآمد و هزینه توانسته است مبلغ 46 میلیارد تومان سود ناخالص و 48 میلیارد تومان سود خالص بسازد. قند اصفهان با درآمد 295 میلیارد تومانی توانسته به ازای هر سهم سود خالص دو هزار و 447 ریالی شناسایی کند.

1

درآمد عملیاتی قند اصفهان در سال 97 نسبت به سال 96 مبلغ 18 درصد کاهش یافته است. تولیدات قند اصفهان در سال 97 نسبت به سال 96 کاهشی بوده به طوری که میزان تولید قند اصفهان از 314 هزار تن در سال 96 با کاهش 155 هزار تنی به 158 هزار تن در سال 97 رسیده است. بنابراین شاهد کاهش 50 درصدی میزان تولیدات شرکت می‌باشیم. این موضوع باعث کاهش مقداری فروش شرکت شده است و با وجود رشد 40 درصدی میانگین نرخ فروش محصولات شرکت در سال 97، درامد عملیاتی قند اصفهان 18 درصد کاهش یافته است.

حاشیه سود قند اصفهان افزایش یافت

موضوع مهم در عملکرد مالی شرکت کاهش بهای تمام شده درآمد عملیاتی به دلیل کاهش مقدار تولید می‌باشد که در نهایت منجر به افزایش حاشیه سود قند اصفهان شده است. حاشیه سود ناخالص قند اصفهان در سال 96، نزدیک به 13 درصد بوده است که این میزان در سال 97 نزدیک به 16 درصد شده است که شاهد افزایش سه درصدی حاشیه سود ناخالص قند اصفهان بوده‌ایم. هم چنین شاهد افزایش شش درصدی حاشیه سود عملیاتی و  افزایش هشت درصدی حاشیه سود خالص بوده‌ایم.

شکر تولیدی از چغندر در واقع محصول اصلی قند اصفهان می‌باشد که در سبد درآمدی شرکت نقش اصلی دارد و نرخ گذاری این محصول براساس نرخ‌گذاری دولت می‌باشد همچنین دیگر محصولات مربوط به شکر براساس نرخ گذاری دولت می‌باشد. اما بیش از 70 درصد از محصولات نرخ‌گذاری براساس بازار آزاد دارند که شرکت می‌تواند با افزایش تولید و فروش شرکت درآمد را افزایش دهد. همچنین بخشی از فروش شرکت در بازار صادراتی می‌باشد و به کشورهای ازبکستان، عراق و ترکمنستان صادر می‌کند. که تمرکز در این بخش نیز می‌تواند شرایط را برای افزایش درآمد شرکت فراهم ‌کند.

چشم‌انداز آتی قند اصفهان

استان خوزستان محل کشت چغندر قند می‌باشد که در سال جاری به دلیل بارش و سیل‌های اخیر پیش بینی می‌شود کاهش یابد و این موضوع می‌تواند بر مقدار تولید قنداصفهان و شرکت‌های قندی اثرگذار باشد. به دلیل نرخ‌گذاری محصولات براساس نرخ دولت، مهمترین موضوع اثرگذار بر درآمد شرکت، تغییرات مقدار تولید می‌باشد. بنابراین در صورت کاهش مقدار تولید به دلیل از بین رفتن مزارع کشاورزی در شهرهای جنوبی انتظار می‌رود روند تولیدی قند و شکر کاهش باشد.

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها